Skip to main content

NOVÝ KATALÓG RODINNÝCH DOMOV   stiahnite TU !

  • ŠTANDARDY a VÝBAVA

    Zvoľte si stupeň dokončenia stavby

Dodávka materiálu

Dodávka Three systém® materiálu pozostáva z obvodových stien, vnútorných nosných stien a deliacich konštrukcií, stropov a strechy, vrátane plnohodnotnej izolacie stien aj strechy (resp. stropu). 

Každý náš klient si môže zvoliť vybavenie domu podľa vlastného výberu.

Aby sme Vám vedeli pripraviť a garantovať Ponuku podľa Vaších predstáv, vytvorili sme ŠTANDARDY – t.j. štandardné vybavenie domu podľa stupňa dokončenia, ktoré je v základnej cene domu.

Je vyhovujúce a postačuje na plnohodnotné využívanie domu. Naši dodávatelia každého prvku v dome sú overení výrobcovia a poskytujú aj predĺžené záruky.

Ponúkame jeden z najlepších ŠTANDARDOV na trhu či už z pohľadu vybraných služieb, kvalitných materiálov a prvkov výbavy do vášho nového domu.

Pozrite sa, čo všetko už máte v cene domu vo vybranom stupni dokončenia.

Vybavenie domu si však môžete zmeniť tak, ako vám to bude vyhovovať. Možnosti voľby nadštandardnej výbavy domu sú prakticky neobmädzené. Dodávateľov vyberáme a odporúčame na základe našich osobných skúsenosti s kvalitou ich výrobkov. Vy si vyberiete a doplatíte len rozdiel oproti štandardu.

Vyberte a odkliknite si stupeň dokončenia domu zobrazia sa vám položky, z čoho „stavba pozostáva“ a v detaile „štandard materiálov a výrobkov

Zemné práce a základové konštrukcie

základové pásy, úprava terénu na ploche do 15x15m

Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti
asfaltové bitúmenové pásy
Obvodové steny / konštrukcia

LVL hranol, LVL „H“ stĺpik

panel PUR / PIR, hr.160mm

Vnútorné nosné steny / konštrukcia

LVL hranol

LVL „H“ stĺpik (podľa riešenia hl. konštrukcie)

Strešná konštrukcia

LVL rezivo (nosné), rastlé rezivo (dopl.)

Stropné konštrukcie / stropnice

LVL rezivo (nosné), rastlé rezivo (dopl.)

Obvodové steny / záklop z exteriéru

magnezitová doska, protipožiarna, hr.12 mm;

alter.: fermacell doska

Spojovacie prostriedky

súbor – podrobne v kladačských výkresoch

Izolácia strešná

nadkrokvová izolácia

PUR / PIR, hr. 160mm

Komín

Schiedel Stabil, jedno-prieduchový

TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOVY
-v stupni dokončenia: HRUBÁ STAVBA
Bleskozvod

pasívna ochrana pred bleskom, v základoch uzemnenie, vyvedené nad terén v rohoch podľa PD + vývod pre RE;

bleskozvod na strešných rovinách, zvody dopojené svorkami na uzemnenie

SLUŽBY
-v stupni dokončenia: HRUBÁ STAVBA
Poradenstvo

Počas celej doby výstavby máte k dispozícii klientsku a technickú podporu nášho tímu

Projektová dokumentácia

Kladačské plány pre svojpomocnú realizáciu stavby Three systému®

Rozpočet a Harmonogram

„položkový rozpočet“ pre Vašu kontrolu vynaložených finančných prostriedkov v ktorejkoľvek fáze stavby a „ odporúčaný harmonogram“ pre kontrolu postupu prác v zmysle termínov a ich plnenia, aby ste predišli nepríjemnostiam z omeškania vašej stavby a z toho plynúcich dôsledkov.

Certifikácie materiálov al. vyhlásenia o zhode

ku všetkým použitým komponentom a materiálom vám predložíme a odovzdáme cetrifikáty, prip. vyhlásenia o zhode, ktorá budete potrebovať v neskoršom kolaudačnom konaní